1500e huurwoning Zonnig Limburg voorzien van zonnepanelen

Na een kleine 2 jaar sinds de start van Zonnig-Limburg zijn inmiddels 1.500 huurhuizen voorzien van zonnepanelen. Daarmee ligt Tautus met het project Zonnig Limburg, dat een initiatief is van elf Limburgse woningcorporaties, mooi op schema. De heer en mevrouw van Rens uit Weert werden als 1500e huurder verrast met een bloemetje uit handen van Frank Kusters van Wonen Limburg.

 

Woonlasten verlagen

Met het bundelen van de krachten willen de elf Limburgse woningcorporaties minimaal 3.000 huurwoningen voorzien van zonnepanelen. De woningcorporaties hebben als primair doel de woonlasten voor de huurders te verlagen. De energieopbrengsten van de panelen komen volledig ten goede aan de bewoner. De huurder betaalt een kleine bijdrage voor de installatie van de panelen. Provincie Limburg is nauw betrokken bij het project en subsidieert een deel van de projectkosten van Zonnig-Limburg. Tautus organiseert de inkoop en het plaatsen van de zonnepanelen voor Zonnig Limburg, waarbij Fooq verantwoordelijk is voor het projectmanagement.

 

Goed voorbeeld doet volgen

Nu steeds meer huurders zonnepanelen op hun dak hebben liggen, neemt de vraag naar de panelen toe, merken de corporaties. Het zogenaamde ‘zwaan-kleef-aan’ effect. Het netto voordeel voor de huurder is dan ook groot, een huurder bespaart al gauw 180 euro per jaar. Zonder dat hij daar iets voor hoeft te doen. Hierdoor kan in 2017 het aantal woningen, waarop zonnepanelen worden geplaatst, fors toenemen. Zo is de doelstelling, om uiterlijk 1 januari 2018 minimaal 3000 huizen te voorzien van zonnepanelen, binnen bereik.