Aanleg zonnepanelenpark Noordwolde kan nu toch beginnen


Noordwolde – Begin februari wordt begonnen met de bouw van het park met zonnepanelen naast de renbaan in Noordwolde.
De voorbereidingen zijn nu zover gevorderd dat Peter Dekkinga van het bedrijf Tautus uit Groningen die voorspelling wel durft te doen. De plaatsing van de bijna 15.000 panelen in het weiland gaat zo’n zes weken duren. Het wordt kortom voor wethouder Frans Kloosterman spannend of hij de opening nog voor de raadsverkiezingen (21 maart) gaat meemaken.

Ontwerp geoptimaliseerd
Eigenlijk had Kloosterman al verwacht dat hij ergens halfweg 2017 dat moment had mogen beleven. Maar dat bleek voor de initiatiefnemers vooral om technische redenen iets te ambitieus. Bovendien is volgens Peter Dekkinga het ontwerp van het park nog maar vrij recent ‘geoptimaliseerd’. In Noordwolde worden minder panelen geplaatst dan aanvankelijk het plan was, maar de totaalopbrengst van de nu gekozen panelen blijft wel gelijk.

Betrokken partijen
Wat betreft de initiatiefnemers valt op dat er nogal wat namen bij betrokken zijn. Bovenaan de kapstok staat Gutami Holding, inmiddels zit het bedrijf in tegenstelling tot wat de website meldt niet meer in Heerenveen maar in Groningen. Daaronder zit de 100 procent-dochter Tautus in Groningen, die feitelijk nu het voorbereidende werk voor de parken in Wolvega en Noordwolde doet. Vervolgens worden de parken in Wolvega en Noordwolde ook weer in het kader van de risicospreiding in twee bv’s ondergebracht, waarvan Gutami dan weer 100 procent aandeelhouder is. Het onderbrengen in afzonderlijke exploitatie bv’s is overigens standaard in dergelijke projecten. Aanvankelijk was Solar Centrum Noord als subsidie-aanvrager – ook dochter van Gutami – ook nog in het verhaal betrokken. Voor de beide parken in Weststellingwerf wordt een speciale website gemaakt.

Financering is rond
Het is alweer een jaar geleden dat de subsidies rondkwamen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft voor Noordwolde voor een periode van 17 jaar een SDE+ subsidie toegekend. De panelen gaan overigens langer mee. De pachtovereenkomst met de gemeente is voor 25 jaar. Er wordt geen geld gegeven voor de investering, maar op de energieopbrengst. Hoe lager de prijs van energie is, hoe meer subsidie de exploitant krijgt. Het park in Noordwolde krijgt aan capaciteit van 3820 megawattuur per jaar vergelijkbaar met het verbruik van 1000 gezinnen. In Wolvega zal de opbrengst 3785 zijn. Met ieder park is een investering gemoeid van drie tot vier miljoen euro. De financiering met behulp van diverse investeerders is rond. Ook wordt geld geleend van het drie jaar oude Friese Energiefonds (Fûns Skjinne Fryske Enerzy). Er komt ook nog een mogelijkheid voor inwoners van Noordwolde via het crowdfunding platform ‘Crowdpartners’ financieel te participeren in de plannen tegen een bepaald rendement.

Lokale participatie en betrokkenheid
Kortom binnenkort kunnen de bouwers in Noordwolde aan de slag. Dat zijn overigens specialisten van het internationaal werkende Duitse bedrijf PfalzSolar uit Ludwigshafen (am Rhein). Tautus heeft in het kader van dit project afspraken gemaakt over lokale participatie en betrokkenheid. Als onderdeel daarvan heeft Tautus inmiddels drie werkzoekenden aangenomen op projecten die zij in Friesland uitvoert. Dekkinga: ‘Deze drie is een eerste start: bij voldoende gekwalificeerde kandidaten zullen dit er zeker meer worden.’

Vertraging stroomafvoer
Peter Dekkinga van Tautus zegt dat de aanleg van beide parken vertraagd is omdat netbeheerder Liander nog niet zover was met het regelen van de stroomafvoer naar het net. Dat heeft deels te maken met de vele projecten dier op Liander afkomen, zo meldde Liander onlangs. De economie trekt duidelijk aan en dus zijn er ook meer initiatieven op het gebied van duurzame energie zoals zonne- en windenergie. Verder heeft Liander een tekort aan gekwalificeerd personeel, net als veel andere bedrijven in Nederland. Er staan bij Liander ruim 100 vacatures open voor technische functies en dat probleem is op korte termijn niet op te lossen. Voor de realisatie van het park op het industrieterrein in Wolvega moet nog een energieonderstation geüpgraded worden en daar speelt bij de afvoer van de stroom zelfs ProRail (spoorlijn) nog een rol. En je zult maar een hele straat moeten opbreken. Dat kost dus allemaal extra tijd, maar ook dat park zou er dit jaar moeten kunnen liggen.

Transformatorhuisje
In Noordwolde gaat het volgens hem wat sneller. Op het terrein moet alleen een transformatorhuisje komen. Vanaf dat huisje legt Liander dan een hele dikke kabel over enkele honderden meters naar een kopstation. Dat betekent dus ook dat er een aantal grondeigenaren akkoord moeten gaan. Zo moet de kabel in ieder geval de Oosterstreek passeren. Er volgt deze maand nog een informatiebijeenkomst voor omwonenden. De datum is nog niet bekend. Volgens Piet Bosma van Rensport Noordwolde zijn er met de motorclub goede afspraken gemaakt, al heeft hij die nog niet zwart op wit. Zo blijft het eerste deel van het weiland leeg en is daardoor beschikbaar als parkeerterrein.

Bomen blijven staan
Peter Dekkinga van Tautus zegt dat hij toch wel verrast werd door dat medegebruik van het terrein door de motorclub voor parkeren. ‘De wethouder had toezeggingen gedaan die niet bekend waren toen wij met de gemeente spraken over de inrichting van het terrein.’ Door de panelen verder van de openbare weg en de huizen te plaatsen, staan ze minder opvallend in het zicht. De overhangende takken in de boswal tussen de renbaan en de zonnepanelen moeten volgens Dekkinga wel weggesnoeid worden. Maar de bomen blijven staan, ook om stof van motorcoureurs op de renbaan deels op te vangen. Regenwater moet dat stofprobleem verder vanzelf oplossen.