Samen voor duurzaamheid | MeerWonen & Tautus

Samen voor duurzaamheid

MeerWonen en Tautus ondertekenden op 3 oktober 2017 de contracten voor het plaatsen van zonnepanelen op een deel van de daken van huurwoningen van MeerWonen.
Vanaf 1 september is er een pilotproject gestart en daarvoor is een proefwoning ingericht aan de H.P. van der Poellaan in Rijpwetering. Na evaluatie van het pilotproject worden de maatregelen op grotere schaal toegepast tijdens projectmatige onderhoudswerkzaamheden of als een woning vrijkomt. Dit alles gebeurt in het kader van de verduurzaming van het woningbezit. Duurzaamheid is de komende jaren een van de prioriteiten van de woningcorporaties in Nederland. Ze staan voor de taak om het woningbezit energiezuiniger te maken. Omwille van het klimaat, de energierekening van de bewoners en de kwaliteit van de woningen.

ondertekening door tautus