Subsidie voor innovatie verduurzamen gestapelde bouw

Tautus heeft met het samenwerkingsverband van ZOWonen, Creteq, Lens Energie, GIPE, Laundy Bouw & Ontwikkeling een subsidie ontvangen voor de innovatie van het verduurzamen van gestapelde bouw. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kende het consortium de subsidie toe vanuit de Regeling Nationale EZ-subsidies: Hernieuwde Energie. Met de subsidie kan het consortium starten met de inhoudelijke ontwikkeling en realisatie van het eerste project, de Eisenhouwerflat van woningcorporatie ZoWonen uit Sittard.

 

Innovatie

De innovatie is een combinatie van een industrieel toepasbaar duurzaam gevelsysteem met zonnepanelen (BIPV) geschikt voor gestapelde woningbouw inclusief een financieringsconstructie. Samen met een intelligente monitoring zorgt de combinatie voor deze bijzondere innovatie.

 

Toepasbaar op grotere schaal

Het innovatieve systeem wordt nu ontwikkeld voor de Eisenhouwerflat in Sittard. Dit is voor het samenwerkingsverband slechts de start. Met het slagen van het project op de gestapelde bouw in Sittard kan de innovatie op grote schaal worden toegepast op flats in Nederland. Daarmee wordt verduurzaming mogelijk van circa 2.000 galerijflats in Nederland. Veel van deze gebouwen stammen uit de jaren ’60 en ’70 en dienen gerenoveerd te worden, zowel qua wooncomfort, bouwtechnische levensduur (30 jaar) als qua energetische prestaties. Tot nu toe was een duurzame commerciële exploitatie van PV systemen in de gevel van gestapelde woningbouw niet mogelijk.

 

Kracht van ketensamenwerking

Het samenwerkingsverband staat voor de uitdaging om met de ketensamenwerking:

– de gevel van de flat te benutten voor voldoende energie-opwekkend vermogen;
– de bouwkundige en installatietechnische risico’s te beperken;
– het creëren van een aantrekkelijke financiering en business case voor realisatie van het BIPV gevelsysteem;
– het toevoegen van intelligentie.

Creteq zorgt voor de ontwikkeling en productie van het BIPV gevelsysteem (ZigZagSolar), LENS ontwikkelt en levert het stroomverdeelsysteem (Herman de Zonnestroomverdeler) en de monitoring, Tautus ontwikkelt het financieringsmodel, ZOwonen stelt de locatie en de pilot beschikbaar, LAUDY Bouw en Ontwikkeling zorgt voor de totale renovatie van de Eisenhower flat inclusief de plaatsing van het BIPV systeem en GIPE is projectcoördinator.