Tautus legt eerste panelen voor Zonnig-Limburg

Zonnig-Limburg vierde vrijdag 26 juni feest! In het Limburgse Swalmen waren de eerste zonnepanelen op het dak gelegd. Daarmee bereikten de tien samenwerkende corporaties en Tautus een nieuwe mijlpaal in hun project Zonnig-Limburg. Reden voor gedeputeerde Daan Prevoo van de provincie Limburg om na dit officiële startschot directeur Karel Boonen van Woongoed 2-Duizend uit te dagen voor een fietsenergiewedstrijd.

Ook de aanwezige leerlingen van de locale basisschool De Octopus deden een poging zoveel mogelijk kWh bij elkaar te fietsen. Een decibelmeter hield ondertussen de aanmoedigingen van het publiek bij. Wie vooral geïnteresseerd was in de zonnepanelen, kon de werking hiervan volgen op een monitor.


Landelijk grootste project

Door hun krachten te bundelen binnen Zonnig-Limburg, kunnen de tien Limburgse woningcorporaties de komende drie jaar minimaal 3000 huurwoningen voorzien van zonnepanelen. Het is daarmee landelijk één van de grootste projecten, waarbij huurwoningen van zonnepanelen worden voorzien. Tautus organiseert het plaatsen van de zonne-energiesystemen.


Woonlasten beperken

“Het is mooi te zien hoe dit project leeft hier in Limburg”, zegt Gerben Pek, die met Stefan Pieters de directie van Tautus vormt. “Ook onder de huurders. Voor hen doen wij het. Wij willen hen tegemoetkomen in de woonlasten. Met de zonnepanelen zal hun verbruik bij energiemaatschappijen dalen en dat zien zij uiteindelijk terug in de energiekosten.” In maart stuurde HEEMwonen in Kerkrade een brief hierover aan 3100 huurders. Binnen een week kwamen ruim 230 aanvragen binnen. Tautus werkte voor elk huishouden een maatwerkadvies uit. “Met succes”, vertelt Pek. “Inmiddels hebben zo’n 120 huishoudens aangegeven mee te willen doen.”


De huurder kiest

Andere corporaties pakken de plaatsing van zonnepanelen liever projectmatig per wijk of complex op. Sommige willen aan de hand van de uitkomst uit een strategisch vastgoedbeleid een planning maken. Een enkele corporatie kiest ervoor alleen bij mutaties in actie te komen. Maar steeds weer is de uiteindelijke keuze aan de huurder zelf.


Financiering geen probleem

Op de financiering hoeft het volgens Pek in elk geval niet vast te lopen. Tautus biedt de corporaties aan dat deels of geheel over te nemen. “Tot nu toe kiezen corporaties er toch nog vaak voor alles zelf te financieren”, weet Pek. “Maar de belangstelling voor de alternatieve financieringsvormen groeit. En niet alleen bij de kleine corporaties.”


Stimuleren werkgelegenheid

Nu het startschot is gegeven in Limburg, gaat Tautus wekelijks voor de deelnemende corporaties zonnepanelen plaatsen: minimaal 3000 in drie jaar tijd. Daarbij werkt ze nauw samen met Cell-Tech in Tiel. “Niet Limburgs”, erkent Pek, die naar eigen zeggen toch wil insteken op het stimuleren van de lokale en regionale werkgelegenheid. “Maar Cell-Tech wil vooral Limburgers inzetten. Naast erkende installateurs ook mensen die werkzoekend zijn. Daarover lopen al contacten met het UWV en diverse gemeenten. Ook de Limburgse werkgelegenheid profiteert dus van Zonnig-Limburg!”