Tautus plaatst binnen een jaar 1000 PV-installaties voor Zonnig Limburg

Tautus heeft 24 juni, bijna op de dag af een jaar na aanvang, de 1000ste PV-installatie voor Zonnig Limburg geplaatst. Projectmanager Enno Feenstra rekent voor de tweede helft van 2016 op nóg een flinke boost en ook de verwachtingen voor 2017 zijn hooggespannen. “Wij schieten makkelijk over de 3.000 installaties heen, in de drie jaar die wij hebben.”

De eer van de 1.000ste paneellegging was voor een woning in Landgraaf van HEEMwonen. De corporatie nam met 450 adressen het leeuwendeel van de plaatsingen tot nu toe voor haar rekening. Met name haar directe, grootschalige aanpak bleek succes te hebben. Al in het eerste jaar schreef ze 3.300 huishoudens aan, wat een hele hausse aan reacties en uiteindelijk akkoordverklaringen teweegbracht. In 2016 richtte ze haar pijlen nog eens specifiek op een wijk in Kerkrade. De ruim 400 verzonden brieven waren nu goed voor zeker tachtig reacties.

 

Ervaring is beste reclame

Het feit dat er in deze wijk al zonnepanelen waren geplaatst, werkte volgens HEEMwonen drempelverlagend. De mond-tot-mondreclame van buren en kennissen die uit eigen ervaring konden vertellen, overtuigde potentiële nieuwe ‘klanten’ merkbaar makkelijker dan een informatieverhaal van de corporatie zelf.

“Ik ben er dan ook van overtuigd dat wij meer dan 3.000 woningen in drie jaar kunnen doen”, stelt Feenstra. “De verduurzamingopgave van de corporaties is namelijk veel groter. Bovendien loopt het project nu goed. Het moest even op gang komen, maar het staat. Wij willen de processen alleen nog strakker gaan organiseren.”

 

Innovatieprijs

Het project kreeg niettemin van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) al de innovatieprijs KWH I-Opener 2015. Het was het beste innovatieve project op het gebied van betaalbaarheid, oordeelde de jury. Dat zit onder meer in de samenwerking van de elf betrokken woningcorporaties, die met hun gezamenlijke aanpak gaan voor grote volumes en dus meer efficiëntie en prijsvoordeel. In 2014 besloten zij dit met Tautus te doen.

De overeenkomst maakt het voor elke corporaties mogelijk elk eigen afspraken te maken over de aanpak van de installatie en eventueel ook de financiering. Het werven van voldoende adressen, doen de corporaties binnen Zonnig Limburg zelf.

Het project heeft ook elders in het land hoge ogen geworpen bij corporaties. Tautus is met diverse partijen in gesprek. QuaWonen in Bergambacht en Woningbouwvereniging Anna Paulowna sloten al een deal. Daarbij schakelt Tautus Fooq in  voor het projectmanagement.